Wettige gas installasies - Gelisensieërde gas installeerder

LPGas ("Liquid Petroleum Gas", Vloeibare Petroleum Gas) - Installasies

Wet 85 van 1993 (beroepsgesondheid en veiligheid), Druk Toerusting Regulasies, 17(c) bepaal dat slegs gemagtigde persone aan gas installasies mag werk. Bevestig die lisensie status van u installeerder deur http://www.saqccgas.co.za te besoek.

Die SANS 10087-1 standaard bevat streng regulasies vir nuwe, sowel as huidige installasies en bepaal dus hoe sulke gemagtigde persone te werk moet gaan. Dus, indien u alreeds 'n LPGas installasie het wat 'n paar jaar oud is, mag dit dalk nie meer aan vereistes voldoen nie. Sou u dus wou uitbrei, of veranderings maak aan so 'n bestaande installasie moet die geheel volgens die nuutste regulasie hersien word. Lastig, maar dis hoe dit is.

Soos elders op die webblad vermeld, kontak die geregistreerde LPGas installeerder eerste wanneer u veranderings of toevoegings, of 'n splinternuwe eerste installasie beoog. Daar is regulasies wat die plasing van LPGas toerusting en komponente bepaal, en selfs die ligging van vensters, ligte, skakelaars, kombuiskaste, rioolputte ("gulley"), ens. speel 'n rol. Kontak u LPGas installeerder selfs voordat u argitek begin planne teken! Sodoende sal baie moeite, verdriet en geld gespaar word.

Loodgieters-, elektriese- en ander dienste moet die LPGas installasie in ag neem, andersins kan onbedoelde oortreding van die regulasies plaasvind.

'n Loodgieter, elektrisien (ingenieur, sweiser, prokureur, haarkapper, ens) is nie gemagtig om LPGas installasies te doen nie, tensy hulle baie spesifiek gekwalifiseerd en geregistreerd (gemagtig) is om sulke installasies te doen.

Basiese riglyne (en daar is baie, baie meer reëls as dié):

Binne die huis - maksimum een 19kg gasbottel

Binne die woonstel - maksimum een 9kg gasbottel

Buite die huis - Sodra die totale hoeveelheid LPGas (binne, buite - enigiets op dieselfde werf) meer as 100kg is, moet die plaaslike regering en Brandweer betrokke wees.

Sodra gas pype binne die vloer of mure gelê moet word - verkry goedgekeurde bouplanne wat die lyne aandui alvorens die werk begin.

Die volle SANS 10087-1 regulasies is beskikbaar teen 'n fooi by die SABS webwerf, of vra u LPGas installeerder om die dele van die regulasies, soos van toepassing op u beplande installasie, aan u te verduidelik.

Kontak ons by 076 769 9122 of stuur epos aan abrie.willemse@ajw-enterprises.co.za. Let asseblief daarop dat selfoon sein soms swak is en oproepe dalk gemis sal word. Los asseblief 'n duidelike boodskap of maak gebruik van die epos adres.